Terveellisistä elämäntavoista lainauksia motivoiva

Vastausprosentti oli 62.5 %. Aineisto analysoitiin Tixel- taulukko - ohjelmalla sekä avoimet kysymykset analysoitiin laadullisella sisällön analyysillä. Tulokset esitettiin frekvensseinä, prosentteina ja havainnollistettiin taulukoilla. Avoimien kysymysten vastauksissa käytettiin suoria lainauksia. 8.9.2018 - Explore Elenna's board 'Words' on Pinterest. See more ideas about Lainaukset, Inspiroivia lainauksia, Ajatukset. 2 Tiedekunta Fakultet Faculty Laitos Institution Department Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos Tekijä Författare Author Sini Kankaanpää Työn nimi Arbetets titel Title Opioidikorvaushoito toipumisprosessin välivaiheena. Hoidosta onnistuneesti irrottautuneiden kokemuksia kuntoutumisesta Oppiaine Läroämne Subject Sosiaalityö Työn laji Arbetets art Level Aika Datum ...

Theseus