Hur man startar en konversation med en flicka på sociala medier

Men, med en extraordinär uthållighet, så kan de, enligt honom, ändra sitt beteende. Med andra ord, de kan agera / låtsas som om, att de ha förändrat sig.' (ändrat sitt beteende) Eget inlägg; Med tanke på psykopaters personlighetsdrag så kan man givetvis fundera över hur Fallon har lyckats med att bli en 'hjärnforskare'.

Det angår oss alla